INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Operator maszyn i urządzeń Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Operator maszyn i urządzeń Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

Do postepowania kwalifikacyjnego zgłosili się:

 

  1. Adam Jeruzalski – zam. Jakubów
  2. Przemysław Jurek – zam. Mińsk Mazowiecki
  3. Zbigniew Hutkowski ­­– zam. Długa Kościelna

Po zakończeniu naboru kandydatów na stanowisko: Operator maszyn i urządzeń Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, w wyniku postępowania rekrutacyjnego,

spośród kandydatów spełniających warunki w ogłoszeniu oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej decyzją Dyrektora Zakładu został wybrany:

 

Pan Zbigniew Hutkowski -zam. Mińsk Mazowiecki

 

Zostały zastosowane następujące metody naboru:

- weryfikacja dokumentów zawartych w aplikacji z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,

- rozmowa kwalifikacyjna, której celem było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz ocena poprzez zadawanie pytań merytorycznych.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Zbigniew Hutkowski spełnia wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu. Kandydat wykazał się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i uzyskał najlepszy wynik w ogólnej ocenie przeprowadzonej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, spośród trzech kandydatów.

Wytworzył:
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie- Małgorzata Komuda-Ołowska
(2016-08-17)
Udostępnił:
Monika Doleżał-Prus
(2016-08-17 14:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Doleżał-Prus
(2016-08-17 14:21:48)