Informacja o wyniku naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Referent ds. gospodarczych
 
Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego w wyniku zakończenia naboru kandydatów na stanowisko Referent ds. gospodarczych spośród jednej spełniającej warunki w ogłoszeniu oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej została wybrana:
 
Pani Katarzyna Ostrowska              -zam. Gliniak
 
 
Zostały zastosowane następujące metody naboru:
- weryfikacja dokumentów zawartych w aplikacji z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
- rozmowa kwalifikacyjna, której celem było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatką oraz ocena poprzez zadawanie pytań merytorycznych.
 
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniała wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 
 
                                                         DYREKTOR
                                                         Małgorzata Komuda-Ołowska

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klaudia Małecka
(2012-01-25 11:49:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Klaudia Małecka
(2012-01-25 11:50:37)